صفحه اصلیمشتری خدمات ,خوش آمدید.شما اینجا هستید: کسري پارس منطقه آزاد انزلي1403/03/24ورود به سیستم
 

01/04/1400 ساعت 15:47
 
راه اندازی سرویس موبایل امداد معلولین جسمی و حرکتی در شهر تهران
01/03/1400 ساعت 10:7
 
در این بخش پیامک های مربوط به سامانه همتا به صورت کامل توضیح داده شده است.
18/12/1399 ساعت 10:28
 
آموزش فعال سازی دستگاه
18/12/1399 ساعت 10:20
 
آموزش افزودن دستگاه در سامانه همتا
18/12/1399 ساعت 10:12
 
آموزش استعلام اصالت دستگاه
18/12/1399 ساعت 10:0
 

13/12/1399 ساعت 14:16
 
Powered By Sorooshan Co