صفحه اصلیمشتری خدمات ,خوش آمدید.شما اینجا هستید: کسري پارس منطقه آزاد انزلي1400/07/25ورود به سیستم
مشاهده شدن پيغام خطاي google service has stopped و يا "سرويس هاي گوگل مرتبآ متوقف مي شود"

01/04/1400 ساعت 15:47
 
راه اندازي سرويس موبايل امداد معلولين جسمي و حرکتي در شهر تهران
راه اندازي سرويس موبايل امداد معلولين جسمي و حرکتي در شهر تهران
01/03/1400 ساعت 10:7
 
پيامکهاي سامانه همتا
در اين بخش پيامک هاي مربوط به سامانه همتا به صورت کامل توضيح داده شده است.
18/12/1399 ساعت 10:28
 
آموزش فعال سازي دستگاه
آموزش فعال سازي دستگاه
18/12/1399 ساعت 10:20
 
آموزش افزودن دستگاه در سامانه همتا
آموزش افزودن دستگاه در سامانه همتا
18/12/1399 ساعت 10:12
 
آموزش استعلام اصالت دستگاه
آموزش استعلام اصالت دستگاه
18/12/1399 ساعت 10:0
 
مراکز خدمات پس از فروش کسري پارس

13/12/1399 ساعت 14:16
 
Powered By Sorooshan Co